top of page
Kajt plaza u Vignju

Kajt plaza u Vignju

Viganj windsurfing mjesto

Viganj windsurfing mjesto

Kitesurfing plaza za dizanje kajta

Kitesurfing plaza za dizanje kajta

Puse svaki dan

Puse svaki dan

viganj-croatia

viganj-croatia

windsurfing i kitesurfing

windsurfing i kitesurfing

Viganj plaza Ponta

Viganj plaza Ponta

Jedrenje na daski

Jedrenje na daski

Pogled na grad korculu

Pogled na grad korculu

Kanal izmedu Peljesca i Korcule

Kanal izmedu Peljesca i Korcule

Perna

Perna

bottom of page